This Theme Supports a Custom FrontPage

Szkolenia

Szkolenia

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń, w najbliższym czasie nie planujemy organizacji szkoleń (opłaty za korzystanie ze środowiska/ KOBiZE, odpady). W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia/konsultacje indywidualne. Jak zawsze oferujemy też pomoc telefoniczną.

Przesunięcie terminu dostosowań dla zbierających odpady

Przesunięcie terminu dostosowań dla zbierających odpady

Ważna informacja dla zbierających i przetwarzających odpady! Zgodnie z opublikowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579), termin dostosowań zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów został przesunięty na dzień 6 marca 2020 r. Jeśli jeszcze nie zmieniłeś zezwolenia odpadowego zadzwoń do nasWięcej oPrzesunięcie terminu dostosowań dla zbierających odpady[…]