Organizujemy szkolenia dotyczące:

  • opłat za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi)
  • sprawozdawczości do Krajowej Bazy KOBiZE w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • aspektów prawnych oraz ewidencji i sprawozdawczości dotyczących odpadów, opakowań i niektórych produktów

Szkolenia odbywają się corocznie w pierwszym kwartale roku.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe zawierające aktualne akty prawne w zakresie gospodarki odpadami i w zakresie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, jak również przykłady naliczania wysokości opłat i sposobu prowadzenia prawidłowej ewidencji.
Szczegółowe informacje dotyczące naszych szkoleń (dokładny termin i miejsce szkolenia) podawane będą w zakładce SZKOLENIA z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy również o kontakt telefoniczny lub na nasz adres e-mail.
Ponadto oferujemy indywidualne konsultacje merytoryczne w zakresie ochrony środowiska w naszej siedzibie lub u klienta.