Nasze usługi

Działalność Spółki obejmuje prace dotyczące wszystkich elementów środowiska.

Wykonujemy

- wnioski o wydanie pozwolenia na emisję pyłów lub gazów do powietrza
- operaty wodno – prawne; gospodarkę wodno – ściekową
- raporty oddziaływania na środowisko
- wnioski o pozwolenie zintegrowane
- przeglądy ekologiczne
- gospodarkę odpadami
- inne

Szkolimy

- w zakresie ochrony środowiska
- konsultacje merytoryczne w zakresie ochrony środowiska

Nasza Historia

Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” Spółka z o.o. powstała w 1994 roku z inicjatywy trzech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, Toruniu i we Włocławku. Przedmiotem działania Spółki, w pierwszym okresie jej działalności było wspomaganie prac WFOŚiGW, głównie w zakresie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szkolenia dla podmiotów zobowiązanych do wnoszenia ww. opłat.