Polecamy Państwu usługi zaprzyjaźnionej firmy:

 

Laboratorium Badań Środowiskowych  Kilińska, Sampolska, Stępień Sp.j.
w zakresie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:

 

– pyłowych: pył całkowity, pył respirabilny, wolna krystaliczna krzemionka w pyle
– chemicznych: lotne związki organiczne, metale i ich tlenki, inne szkodliwe związki chemiczne
– fizycznych: natężenie hałasu (w tym dobór ochronników słuchu), drgania, oświetlenie miejsc pracy, mikroklimat, wydatek energetyczny

 

Zobacz więcej…