http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/9.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/8.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/7.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/6.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/5.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/4.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/3.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/2.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/1.jpg

Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” Spółka z o.o.

powstała w 1994 roku z inicjatywy trzech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku, Toruniu i we Włocławku. Przedmiotem działania Spółki, w pierwszym okresie jej działalności było wspomaganie prac WFOŚiGW, głównie w zakresie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szkolenia dla podmiotów zobowiązanych do wnoszenia ww. opłat.

 

Spółka specjalizuje się w problematyce ochrony powietrza atmosferycznego. Z tego zakresu B.A.E. „VERT” wykonało szereg opracowań m.in. dla Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Grupy LOTOS S.A., International Paper – Kwidzyn, Elektrociepłowni Wybrzeże, Elektrociepłowni „Elbląg”, Alstom Power w Elblągu, Eaton Truck Components w Tczewie i szeregu innych podmiotów gospodarczych.

 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na usługi Biura Analiz Ekologicznych „VERT” Sp. z o.o. profil jej działalności systematycznie się zwiększa. Aktualnie działalność Spółki obejmuje prace dotyczące wszystkich elementów środowiska.

Powierzone nam prace wykonywane są przez etatowych pracowników B.A.E. „VERT” przy współpracy z grupą konsultantów posiadających uprawnienia branżowe oraz biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska.