Szkolenia

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń, w najbliższym czasie nie planujemy organizacji szkoleń (opłaty za korzystanie ze środowiska/ KOBiZE, odpady). W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia/konsultacje indywidualne. Jak zawsze oferujemy też pomoc telefoniczną.