http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/9.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/8.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/7.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/6.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/5.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/4.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/3.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/2.jpg
http://vert.gdansk.pl/wp-content/uploads/2018/01/1.jpg

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska. Nasza oferta obejmuje:

 • wnioski o wydanie pozwolenia na emisję pyłów lub gazów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji
 • wnioski o pozwolenie zintegrowane
 • operaty wodno – prawne; gospodarkę wodno – ściekową
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • gospodarkę odpadami
 • operaty przeciwpożarowe
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych:
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i prowadzenie ich pełnej ewidencji
  • raportowanie do Krajowej bazy KOBiZE
  • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o odpadach
 • pełna obsługa firm w zakresie ochrony środowiska
 • szkolenia cykliczne:
  • opłaty za korzystanie ze środowiska
  • sprawozdawczość do Krajowej bazy KOBiZE
  • problematyka odpadowa
 • szkolenia indywidualne
 • konsultacje merytoryczne i doradztwo środowiskowe