Szkolenie nr 3/18 – 23 luty 2018 r.

UWAGA:

 

 • PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 • WYTWARZAJĄCY ODPADY
 • PROWADZĄCY PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • RECYKLERZY
 • TRANSPORTUJĄCY ODPADY
 • WPROWADZAJĄCY PRODUKTY W OPAKOWANIACH

 

POZNAJCIE NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE!!!

 

Nowości w ochronie środowiska od stycznia 2018! Ruszył rejestr Marszałka i BDO – kogo dotyczy obowiązek rejestracyjny, tryb rejestracji i terminy. Nowości w ewidencji odpadów – znaczące zmiany, kalendarium zmian. Nowe wymagania dla transportu odpadów. Najnowsze zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłata recyklingowa.

Masz szansę poczuć się bezpieczniej!!!

Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” zaprasza w lutym 2018 r. do udziału w jednodniowym szkoleniu nr 3/18 na temat:

USTAWA O ODPADACH

OSTATNIE ZMIANY I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

TRANSPORT ODPADÓW I EWIDENCJE – PO NOWEMU, WPROWADZANIE PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH – ISTOTNE ZMIANY

Szczegółowa tematyka szkolenia

 1. Ustawa o odpadach – podstawowe definicje, obowiązki, odpowiedzialność i zasady postępowania z odpadami
 2. Główne zasady klasyfikacji odpadów i prowadzenia ewidencji – projektowane zmiany
 3. Regulacje formalno prawne w gospodarce odpadami i organy właściwe do ich wydawania
 4. Istotne zmiany w ustawie o odpadach od stycznia 2018, zmiany w transporcie odpadów.
 5. Zezwolenia odpadowe a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6. Rejestr – obowiązek rejestracyjny – kogo dotyczy, zasady rejestracji i terminy.
 7. Ogólne zasady oraz terminarz sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska, opakowania, odpady, podstawowa charakterystyka – z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz okresów przejściowych.
 8. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – podstawowe definicje
 9. Najnowsze zmiany w ustawie od stycznia 2018 – opłata recyklingowa.
 10. Kampanie edukacyjne
 11. Opakowania po środkach niebezpiecznych i wielomateriałowe – sposób postępowania
 12. Audyt – kogo dotyczy
 13. Sankcje karne – czego należy się obawiać.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w zakresie omawianym na szkoleniu.

Szkolenie prowadzić będzie Małgorzata Szymańska – EnviPlus s.j.

 

SZKOLENIE 3/18 ODBĘDZIE SIĘ W GDAŃSKU, MIEJSCE I TERMIN PONIŻEJ:

Data szkolenia Miejsce szkolenia Godzina
23 luty 2018 Gdańsk, ul. Rajska 6 – Dom Technika NOT – Sala klubowa (I piętro)

Rejestracja uczestników od godz. 900

930 – 1430
W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie 14 dni od daty odwołania szkolenia.

 

Cena za udział w szkoleniu (w tym materiały szkoleniowe) wynosi:

 od osoby netto 382,11 zł + 23 % VAT = brutto 470,00 zł

w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób z jednego zakładu

od każdej osoby netto 345,53 + 23 % VAT = brutto 425,00 zł

Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty

 

Prosimy o dokonywanie przedpłaty na konto:

B.A.E. „VERT” Sp. z o.o., ul. Milskiego 1, 80-809 Gdańsk

PKO S.A. 65 1240 5400 1111 0000 4917 1071, z dopiskiem „odpady”

 

Informacji dotyczących szkolenia udzielamy w siedzibie Biura lub telefonicznie pod numerem:

58 307-55-16, lub tel. kom. 505-695-958

 

W przypadku zainteresowania się naszą ofertą prosimy o przesłanie poniższej karty zgłoszenia na adres Biura, przesłanie jej faksem na numer 58 307-55-16 lub pocztą elektroniczną na adres  biuro@vert.gdansk.pl

karta zgłoszenia