szkolenie nr 2/18 – 9 luty 2018 r.

RAPORT DO KOBIZE

OBOWIĄZEK DLA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA

Zgodnie z aktualnymi zapisami prawa opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2018 będą rozliczane wg nowych zasad. Wysokość opłat określana będzie na podstawie raportu KOBiZE.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.01.2019!

Chcesz się na to przygotować i uniknąć błędów w przyszłorocznych opłatach przyjdź na szkolenie.

Do końca lutego 2018 r. należy sporządzić i przesłać do Krajowej bazy KOBiZE roczny raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za rok 2017.

Kwestię tą reguluje Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r., poz. 286 t.j. ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1877). Obowiązujące uregulowania prawne wymagają szczegółowej ich znajomości i zrozumienia, gdyż mają istotny wpływ na poprawną sprawozdawczość do KOBiZE.

Szkolenie adresowane jest do firm mających obowiązek rozliczania emisji gazów lub pyłów do powietrza, pracowników działów BHP i ochrony środowiska chcących usystematyzować swoją wiedzę z zakresu sprawozdawczości do Krajowej Bazy oraz osób które po raz pierwszy wypełniają raport do Krajowej Bazy.

Mając powyższe na uwadze Biuro Analiz Ekologicznych „VERT” zaprasza 9 lutego 2018 r. do udziału w jednodniowym szkoleniu nr 2/18 na temat:

Krajowa baza KOBiZE

 sprawozdawczość dotycząca emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2018 r.

Poniżej zamieszczamy zakres tematyczny szkolenia:

9.30 – 10.30

 1. Informacje podstawowe o KOBiZE i Krajowej bazie
 2. Podstawowe akty prawne określające obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie raportowania danych o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
 3. Skutki nie wypełniania obowiązków

10.30 – 12.00

 1. 1. Rejestracja podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (dalej Krajowej bazie), odzyskiwanie dostępu do konta zakładu, aktualizacja danych podmiotu
 • Sposób przeprowadzenia rejestracji
 • Wypełnienie wniosku o utworzenie konta – formularz rejestracyjny
 • Aktywacja i złożenie wniosku w postaci papierowej wraz z wymaganymi dokumentami firmy
 • Odzyskiwanie utraconego dostępu do Krajowej bazy
 • Aktualizacja danych zakładu w Krajowej bazie
 1. Omówienie zawartości raportu wg wzoru formularza i sposobu wprowadzania raportu do Krajowej bazy
 • Omówienie zakresu danych niezbędnych do wypełnienia raportu
 • podmioty nie prowadzące instalacji
 • podmioty prowadzące instalacje
 • zapewnienie spójności i jakości danych
 • Omówienie zależności między sprawozdaniami do Krajowej bazy i sprawozdaniami w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 15.00

 1. Przykładowe raporty do Krajowej bazy
 • Obowiązek i sposób przedłożenia raportu za 2017 r. dla podmiotu korzystającego ze środowiska, dla którego nie wymagane są pozwolenia dawniej tzw. „małe podmioty”(środki transportu, urządzenia, emisja poza terenem zakładu)
 1. Wprowadzanie danych do Krajowej bazy
 • Przedstawienie sposobu wprowadzania danych do Krajowej bazy
 • Wprowadzanie raportów za poprzednie okresy sprawozdawcze
 • Korzystanie z poradników i dokumentów udostępnionych przez KOBiZE
 • Potencjalne źródła błędów i omówienie najczęściej występujących błędów podczas wprowadzania danych

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały zawierające m. in.: wszelkie istotne informacje pozwalające przebrnąć przez proces rejestracji, sporządzenie raportu oraz jego przesłanie do KOBiZE; udostępnione przez KOBiZE poradniki (wskaźniki emisji z procesów spalania paliw, lista niemetanowych LZO); wyciągi z wybranych aktów prawnych.

Szkolenie prowadzić będą pracownicy BAE Vert – specjaliści w zakresie opłat środowiskowych i sprawozdawczości do KOBiZE z doświadczeniem i praktyką.

 

Termin szkolenia

Szkolenie 2/18 odbędzie się 9 lutego w godzinach 9.30 – 15.00

Miejsce szkolenia

Gdańsk, ul. Rajska 6 – Dom Technika NOT – Sala E

Rejestracja uczestników – w dniu szkolenia od godz. 900

W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie 14 dni od daty odwołania szkolenia.

 

Cena za udział w szkoleniu (w tym materiały szkoleniowe) wynosi:

 od osoby netto 398,37 zł + 23 % VAT = brutto 490,00 zł

w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób z jednego zakładu;

a także dla uczestników szkolenia „opłatowego” nr 1/18:

od każdej osoby netto 365,85 zł + 23 % VAT = brutto 450,00 zł

Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

B.A.E. „VERT” Sp. z o.o., ul. Milskiego 1, 80-809 Gdańsk

PKO S.A. 65 1240 5400 1111 0000 4917 1071, z dopiskiem „szk 2/18″

 

Informacji dotyczących szkolenia udzielamy w siedzibie Biura lub telefonicznie pod numerem:

58 307-55-16 lub tel. kom. 505-695-958

 

W przypadku zainteresowania się naszą ofertą prosimy o przesłanie poniższej karty zgłoszenia na adres Biura, lub przesłanie jej faksem na numer 58 307-55-16 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@vert.gdansk.pl

karta zgloszenia