Przedstawiamy harmonogram szkoleń na pierwszy kwartał 2018 r.

  • 19 stycznia 2018 r. – Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • 9 lutego 2018 r. – Krajowa Baza KOBiZE – sprawozdawczość dotycząca emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • 23 lutego 2018 – Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa

Szkolenia odbędą się w Gdańsku w Domu Technika NOT przy ul. Rajskiej 6.

Szczegółowe informacje zamieścimy wkrótce w zakładce SZKOLENIA.