Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286 t.j.) podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, ma obowiązek sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1–10 tej ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Raport do Krajowej bazy od 2017 r. składa się z trzech części:
1. Sprawozdań dla miejsc korzystania ze środowiska (MKzŚ)
Jeśli podmiot posiada miejsca korzystania ze środowiska – należy w raporcie wypełnić i zatwierdzić dla nich sprawozdania lub zaznaczyć informację o braku działalności powodującej emisję (dla tych MKzŚ, w których nie ma instalacji albo nie ma działalności powodującej emisję),
2. Sprawozdania z eksploatacji urządzeń (środki transportu),
3. Sprawozdania z przedsięwzięć inwestycyjnych (część nieobowiązkowa).

Zgodnie z aktualnymi zapisami prawa opłaty za korzystanie ze środowiska będą rozliczane wg nowych zasad. Wysokość opłat określana będzie na podstawie raportu KOBiZE. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.01.2019!

W celu ułatwienia Państwu spełnienia tego obowiązku oferujemy:

–  pomoc w przebrnięciu przez proces rejestracji w Krajowej bazie

– wypełnienie raportu i wysłanie go do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i dokonanie stosownych działań do końca 2018 roku.