This Theme Supports a Custom FrontPage

Szkolenie NR 1/19 – 18 stycznia 2019 r.

Szkolenie NR 1/19 – 18 stycznia 2019 r.

UWAGA KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA   W związku z art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do końca marca następnego roku. Biorąc powyższe pod uwagę do 31 marca 2019Więcej oSzkolenie NR 1/19 – 18 stycznia 2019 r.[…]